• Wpisów:44
  • Średnio co: 71 dni
  • Ostatni wpis:7 lata temu, 15:54
  • Licznik odwiedzin:25 495 / 3240 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
To moja ulubiona piosenka, uspokaja mnie.. ;-)
 

 
ADWENTAdwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla czyli między 29 listopada a 3 grudnia. Trwa on od 23 do 28 dni, z których cztery zawsze są niedzielami. Adwent kończy się wigilią Bożego Narodzenia, która niekiedy zbiega się z czwartą niedzielą Adwentu. Adwent rozpoczyna się od pierwszych nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu, a kończy się pierwszymi nieszporami Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele.
Symbole adwentowe:
wieniec z 4 świecami symbolizującymi 4 niedziele.
Roraty- masz odprawiana ku czci Maryi
roratka- przewiązana niebieską lub białą wstążką świeca symbolizująca Maryję
kolor szat liturgicznych
drabinka z Jezusem
pieśni adwentowe.


Jednymi z najpopularniejszych pieśni adwentowych są:
Archanioł Boży Gabriel
Oto Pan Bóg przyjdzie
Spuście nam na ziemskie niwy
Niebiosa rosę spuście nam z góry
Czekam na Ciebie Jezu mój mały
 

 
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO
7 październik
Matki Bożej Różańcowej


Październik jest miesiącem szczególnym, poświęconym Matce Naszej Troskliwej. Św. Pius V ustanowił 7 października święto dla upamiętnienia i podziękowania za opiekę i pomoc Matki Bożej w zwycięstwie nad Turkami pod Lepanto w 1571 roku.


W miesiącu październiku odbywająsię nabożeństwa różąńcowe.

Serdecznie zachęcam do uczęszczania w nich
 

 
Dzisiaj chciałabym dodać parę piosenek religijnych

,,JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE'',,POWIETRZEM MOIM JEST'',, JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM JEST'',,LICZĘ NA CIEBIE OJCZE'',,DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU''
  • awatar Gość: Sliczne :* najładniejsza 3,5,2,1 i 4 :D
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
NAWIEDZENIE NMP


W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". Wtedy Maryja rzekła: "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy" (Łk 1,39-47).

Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wprowadził do swojego zakonu św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, wtedy to święto rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei to święto zatwierdził, a papież Pius IX podniósł je do rzędu świąt drugiej klasy (w roku 1850). Dotąd święto Nawiedzenia obowiązywało dnia 2 lipca. Obecnie (1969) zostało przeniesione na dzień ostatniego maja. Tak więc, jak święto Matki Bożej Królowej Polski rozpoczyna miesiąc maj, poświęcony Królowej nieba i ziemi, tak święto Nawiedzenia Matki Bożej zamyka jakby złotą klamrą ten najpiękniejszy w roku miesiąc maryjny. W Kościele Wschodnim święto to obchodzono wcześniej również dnia 2 lipca.
 

 
TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ


Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 16-20).

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego... Tym wezwaniem rozpoczynamy i kończyny naszą modlitwę osobistą, tymi słowami rozpoczynamy i kończymy Mszę Świętą, najpiękniejszą modlitwę. Trójca Święta jest dla nas równie wielką tajemnicą jak przeistoczenie podczas Eucharystii.Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty; jeden Bóg w trzech osobach.
W tym dniu liturgia pozwala nam dokładniej przypatrzyć się Bogu jako jednemu w trzech postaciach.
 

 
NMP MATKI KOŚCIOŁA


Maryja jest Matką Kościoła, gdyż dała ludzkie życie Synowi Bożemu. Z wysokości krzyża Jezus Chrystus dał Ją za Matkę wszystkim ludziom, którzy jak Ona uwierzą Bożemu słowu, aby mogli wejść w to przedziwne misterium obecności Chrystusa zmartwychwstałego w Kościele. Przez tę Eucharystię okazuje się i wśród nas Kościół Jezusa Chrystusa. Niech Maryja uczy nas zawierzenia Bożemu słowu, byśmy kochali Kościół, który jest naszą matką. Byśmy wiernie trwali w łączności z tym Kościołem, w którym żyje zmartwychwstały Pan.
 

 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym..."
(Dz 2,1-11)
W pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego też dzień ten nazywany jest Pięćdziesiątnicą. Ta uroczystość zajmuje drugie miejsce w tabeli pierwszeństwa obchodów liturgicznych i jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym, kończącym okres Zmartwychwstania Pańskiego.
Uroczystość tą nazywamy czasem potocznie Zielonymi Świątkami, ale nazwa ta nie ma genezy dogmatycznej, lecz wywodzi się z obrzędów ludowych, związanych z urodzajami na roli. Jest to dzień, w którym wspominamy pamiątkę zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów i Maryję, które dokonało się w wieczerniku. Zesłanie Ducha św. nieraz uważa się za początek Kościoła. Jest to niejako dopełnienie objawiania się Boga ludziom: Bóg Ojciec przebywa wraz z Izraelem w Starym Testamencie, Syn: Jezus Chrystus narodził się, umarł i zmartwychwstał, zaś Duch Święty zstąpił na Apostołów po wniebowstąpieniu Chrystusa.
Jezus zapowiada smucącym się Apostołom, że nie pozostawi ich samymi: ześle Ducha Świętego pocieszyciela. Wiele jest przydomków tej najbardziej zagadkowej i tajemniczej; trzeciej Osoby Świętej, ukazywanej najczęściej pod postacią gołębicy. Określa się Go mianem Pocieszyciela, Boskiego Palca, Stworzyciela, lecz chyba najbardziej trafnym przymiotem jest: Sprawca. Cóż uczynilibyśmy bez niego? Jak mówi św. Paweł w 1 liście do Koryntian: "Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus" (1 Kor 12, 1).
Nieraz zapominamy o Duchu Świętym, pomijamy Go w naszych modlitwach. A przecież tak przydatne i wielorakie dary może nam On ofiarować, gdy się do Niego zwrócimy: Mądrość, Rozum, Radę, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Bożą. Dary te w szczególnym i pełnym wymiarze są nam udzielane w sakramencie bierzmowania. Do ducha Świętego uciekamy się nieraz, gdy potrzeba nam "światła Ducha Świętego" - przed rozmaitymi egzaminami, trudnymi sytuacjami, niełatwymi wyborami. Szczególnie czcimy Go w pieśni: "Przybądź Duchu stworzycielu" (Veni kreator spiritus), zaś w samą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego śpiewając przed aklamacją Alleluja sekwencję do Ducha Świętego.

Pieśni do DUCHA ŚWIĘTEGO:
- Przybądź DUCHY ŚWIĘTY ja pragnę
- DUCHU ogniu, DUCHU żarze
- O stworzycielu DUCHU, przyjdź

Przybądź DUCHU ŚWIĘTY

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą
w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze!

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary

Modlitwy do DUCHA ŚWIĘTEGO:
-Hymny do Ducha Świętego
-Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu
-Wezwania do Ducha Świętego
-Prośby o łaski
-Modlitwa o Ducha Świętego
-Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

7 Darów DUCHA ŚWIĘTEGO
Dar mądrości
Dar rozumu
Dar umiejętności
Dar rady
Dar męstwa
Dar pobozności
Dar bojaźni bożej
 

 
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE


Wniebowstąpienie Pańskie to święto chrześcijańskie obchodzone tradcyjnie 40 dni po Wielkanocy. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem i zakończeniem życia ziemskiego Jezusa i Jego triumfem.W dziesięc dni po Wniebowstąpieniu chrześcijanie świętuja Zesłanie Ducha Świętego.
 

 
NMP FATIMSKIEJ


Dnia 13 maja 1917, w czasie trwającej jeszcze na świecie pożogi wojennej, gdy ludzie z oniemieniem patrzyli na bezmiar okrutnych zniszczeń i zgliszcz wojennych, a w Rosji - w morzu krwi - tworzony był zbrodniczy system zniewalający człowieka, miało miejsce pierwsze objawienie Matki Bożej trzem pastuszkom: Łucji i jej kuzynom Fraciszkowi z siostrą Hiacyntą. Matka Boża z prawdziwie matyczyną czułością odezwała się podówczas do przerażonych i wylęknionych dzieci: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, byście tu przyszli sześć razy z rzędu o tej samej godzinie, 13-tego każdego miesiąca. W październiku powiem wam kim jestem i czego od was pragnę... Odmawiajcie codziennie różaniec, by wyprosić pokój dla świata".- z pieśni fatimskiej.

Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była więcej znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i prośbę odmawiania Różańca.Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 września było ponowieniem prośby o odmawianie Różańca. Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 13 października. Mimo deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud. Cudem słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego objawienia powiedziała: "Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają Różaniec i pokutują za grzechy".
Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, jak wszystkie objawienia prywatne, nie należą do depozytu wiary, są przez wielu wierzących otaczanych szczególnym szacunkiem. Zostały one uznane przez Kościół za zgodne z Objawieniem dokonanym przez Chrystusa. Dlatego możemy, chociaż nie musimy, czerpać ze wskazówek i zachęt przekazanych nam przez Maryję.
Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kilkadziesiąt lat temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół której narosło wiele kontrowersji i legend, Jan Paweł II przedstawił światu dopiero podczas swojej wizyty w Fatimie w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że właśnie opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

Teraz już wiecie skąd wzięła się nazwa tego święta i skąd wzięło się samo święto
 

 
NMP KRÓLOWEJ POLSKI

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości. Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu. W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej.Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny. Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami", które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli.

Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski.
Wezwanie "Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do litanii loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił na to papież Pius X. W tym samym roku ustanowił on też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej.


BOGURODZICA


Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja!
U Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryja!
Zyszy nam spuści nam. Kyrieleison.
Twego dziela Krzciciela, Bożycze, usłysz głosy,
napełn myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczy, jegoż prosimy: a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Kyrieleison.
 

 
Rozpoczął się miesiąc maj.
To wspaniały miesiąc, jest poświęcony głównie Maryi.
W tym miesiącu głównie modlimy się do NMP,odbywają się majówki(serdecznie zachęcam do uczęszczania) na których odmawia się bądź śpiewa Litanię Loretańską do NMP. W książeczce do nabożeństwa którą otrzymaliśmy gdy przystępowaliśmy do I Komunii Świętej możemy znaleźć też wiele pieśni poświęconych Maryi są to np.Była cicha i piękna jak wiosna,Chwalcie łąki umajone,Jak szczęśliwa Polska cała,Królowej Anielskiej śpiewajmy, Po górach dolinach,Zawitaj Królowo Różańca świętego,Z dawna Polski Tyś Królowo, i wiele innych. Jest też wiele modlitw do NMP, jedną najbardziej znaną jest ,,Zdrowaś Maryjo'' troszkę mniej znaną jest ,, Pod Twoją obronę''

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża
Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas
pojednaj,
Synowi swojemu nas
polecaj,
swojemu Synowi nas
oddawaj.
 

 
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Kapłani i osoby konsekrowane powinny być “znakami sprzeciwu” wobec świata, którego “logika jest często inspirowana materializmem, egoizmem i indywidualizmem” - napisał Benedykt XVI w orędziu z okazji 47. Światowego Dnia Modlitw o Powołania przypadającego w niedzielę 25 kwietnia, nazywaną “Niedzielą Dobrego Pasterza”.
Hasłem Dnia w bieżącym roku są słowa: „Świadectwo wzbudza powołania”. Do tego hasła Papież nawiązuje przypominając i podkreślając, że powołania kapłańskie i zakonne zależą „najpierw od inicjatywy i działania Boga” oraz od jakości i bogactwa „świadectwa osobistego i wspólnotowego tych, którzy już odpowiedzieli na wołanie Pana do podjęcia posługi kapłańskiej czy do życia konsekrowanego”. Papież pisze też: “Każdy prezbiter, każdy konsekrowany i każda konsekrowana, wierni swemu powołaniu, przekazują radość służenia Chrystusowi i zapraszają wszystkich chrześcijan do udzielenia odpowiedzi na powszechne powołanie do świętości. Stąd, aby wspierać szczególne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby przesłanie powołaniowe uczynić jeszcze silniejszym i bardziej stanowczym, jest konieczny przykład tych, którzy już powiedzieli swoje „tak” Bogu oraz projektowi życia, który On przygotował dla każdego człowieka. ”
 

 
NIEDZIELA BIBLIJNA

We wszystkich diecezjach w Polsce odbędzie się Niedziela Biblijna i następujący po niej Tydzień Biblijny. Taką decyzję podjęli biskupi podczas 351 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.
Niedziela Biblijna będzie obchodzona zawsze w trzecią niedzielę wielkanocną. Będzie ona początkiem Tygodnia Biblijnego. Episkopat przygotował także specjalny list na Niedzielę Biblijną. Niedziela Biblijna to inicjatywa szczególnie ważna dla wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. W Tygodniu Biblijnym promowana będzie lektura Pisma Świętego.CZYTAJCIE BIBLIĘ!!! Słowo Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
 

 
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Pierwszy tydzień po świętach wielkanocnych w Niedzielę zwaną w tradycji „Białą”, obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego.
To była wola samego Boga, którą wyraził za pośrednictwem św. Siostry Faustyny, zakonnicy ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w dniu 22 lutego 1931 roku.
Bóg objawił się siostrze Faustynie jako miłosierdzie. Odtąd siostra Faustyna miała tylko jedno pragnienie: aby wszyscy poznali Miłosierdzie Boże, zawierzyli mu, bo w nim jest nadzieja zbawienia. Sama zaś siostra Faustyna uczyniła swoje życie posługą miłosierdzia. ,,Czuję — pisała — że się przemieniam cala w modlitwę, by wyprosić miłosierdzie Boże dla każdej duszy.
  • awatar Gość: @słitaśna focia przy kasowniku..: a jelsi nie chcesz ze mną rozmawiac to mi nie odpowiadaj więcej.
  • awatar Gość: to ze nie wierze nie znaczy ze nie moge używać tego czego sie ucze np na języku polskim. to jest akurat część kultury. nie na miejscu jest to ze zaczęłaś ze mną dyskutować. a słowa z biblii są na wyłączność chreścijan? bo jesteście tacy cudowni? yhm. ok.... a!i ja rowniez bronię swoich przekonań. denerwujemnie tylko to, jak się obnosicie ze swoja wiarą, uważając ze inne są nie właściwe i mylne. ja sie czuje na tyle silna by nie potrzebować myśli ze ktoś się mną opiekuje. to wszystko. a ze Wy nic nie rozumiecie bo macie klapki na oczach, widzicie tylko boga i nic innego nie chcecie wziac pod uwage, to sorry
  • awatar WHITE-ANGEL: @gość: zgadzam się z tobą w 100%
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (25) ›
 

 
ROK KAPŁAŃSKI

19 czerwca 2009r., w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Ojciec Święty Benedykt XVI zainaugurował Rok Kapłański. Zbiega się on z 150 rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianney'a, proboszcza z Ars. Tematem Roku Kapłańskiego jest „Wierność Chrystusa, wierność kapłana". Czeka nas czas szczególny, czas modlitwy księży, z księżmi oraz za księży, rok odnowy duchowości prezbiterium i poszczególnych kapłanów.

Modlitwa na Rok Kapłański:

Ojcze Niebieski, w tym Roku Kapłańskim, którego dałeś twojemu Kościołowi prosimy Cię za wszystkimi kapłanami świata. Przyjdź ich pobłogosławić, uczyń owocną ich posługę. Daj twoim pasterzom przez wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars serce podobne do serca Twojego Syna. Wzbudź przez twojego Ducha Świętego liczne powołania kapłańskie.
Amen.
 

 
REZUREKCJA

Rezurekcja (z łaciny resurrectio) to zmartwychwstanie. W Kościele Katolickim jest to pierwsza Msza z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, połączona z procesją. Odprawiana jest w Niedzielę Zmartwychwstania rano.
Procesja rezurekcyjna jest wyrazem radości. Odbywa się wokół kościoła, w trakcie której ministranci dzwonią dzwonkami i na wierzy kościelnej rozbrzmiewa głos dzwonu aby ogłosić całemu światu o Zmartwychwstaniu Jezusa. Niesiona jest w niej Hostia w monstrancji oraz liturgiczne symbole święta: krzyż ozdobiony stułą, paschał i figura Jezusa Zmartwychwstałego.
 

 
WIELKA SOBOTA

To ostatni dzień przed Wielkanocą, siódmy dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstanie. Jednocześnie, jest to trzeci, ostatni dzień Triduum Paschalnego. Sobota to czas czuwania i straży nad grobem Jezusa. W Niedzielę rano Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome odkrywają, że grób jest otwarty a Jezusa w nim nie ma,, Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą:<< Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?>>. Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł:<< Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi:Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział>>. One wyszły i uciekły od grobu: ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały.'' (Mk 16,1-8).Wielka Sobota to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie. Od samego rana w Wielką Sobotę odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu złożonego do Grobu. Tego dnia odbywa się święcenie pokarmów. Wielka Sobota jest, obok Wielkiego Piątku, jednym z dwóch dni w roku kiedy nie odprawia się Mszy Świętej. Tego dnia odbywa się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w trakcie Liturgii Światła.
 

 
WIELKI PIĄTEK

To ostatni piątek przed Wielkanocą, szósty dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie. Jednocześnie, jest to drugi dzień Triduum Paschalnego.
Po pojmaniu Jezusa w ogrodach Getsmani Jezus został zaprowadzony do najwyższego kapłana Kajfasza,,Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi''
(Mt 26,57).Rada i arcykapłani szukała na niego fałszywego świadectwa,,Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić''Mt 26 59). Święty Piotr rozpoznany przez kilka osób zapiera się znajomości z Jezusem przez co spełnia się przepowiednia z Ostatniej Wieczerzy,,Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła:<< I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem >>.Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł:<< Nie wiem, co mówisz >>.A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli:<< Ten był z Jezusem Nazarejczykiem >>. I znowu zaprzeczył pod przysięgą:<< Nie znam tego człowieka >>. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra:<< Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza >> Wtedy począł się zaklinać i przysięgać:<< Nie znam tego Człowieka >>. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział:<< Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz >>. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.''Mt 26,69-75).Rada podejmuje decyzję o zgładzeniu Jezusa i prowadzi go przed oblicze namiestnika Piłata,, A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić. Związawszy Go zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika <Poncjusza> Piłata.''Mt 27 1-2). Widząc to Judasz zwraca srebrniki przyznając, że wydał niewinnego ,,Wtedy Judasz, który Go widział, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł:<< Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną >>. Lecz oni odparli:<< Co nas to obchodzi? To twoja sprawa >>. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się.''
(Mt 27 ,3-5). Piłat próbuje uratować Jezusa korzystając ze zwyczaju uwolnienia jednego z więźniów. Jednak arcykapłani namawiają lud aby głosował ze uwolnieniem Barabasza, a nie Jezusa i tak się staje.,,A był zwyczaj,że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia,którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat:<< Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? >> Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie:<< Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu >>. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, aby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa.Pytał ich namiestnik:<< Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? >> Odpowiedzieli:<< Barabasza >>. Rzekł do nich Piłat:<< Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? >> Zawołali wszyscy: << Na krzyż z Nim! >> Namiestnik odpowiedział:<< Cóż właściwie złego uczynił? >> Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:<< Na krzyż z Nim! >> Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu mówiąc:<< Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz >>. A cały lud zawołał:<< Krew Jego na nas i na dzieci nasze>>. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.''Mt 27,15-26)

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej.
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: "Eli, Eli, lema sabachthani?",
to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: "On Eliasza woła".
Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem,
włożył na trzcinę i dawał Mu pić.
Lecz inni mówili: "Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić"
A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha (Mt 27 45-50)
Pod wieczór Józef z Arymatei prosi o wydanie ciała Jezusa i składa go do grobu wykutego dla siebie w skale.
Wcześnie rano w Wielki Piątek odbywa się Liturgia Ciemnych Godzin (Ciemna Jutrznia), składająca się z Wezwania, Godziny Czytań i Jutrzni,podczas której śpiewane są Psalmy. Jest to pamiątka pojmania Jezusa.
Po południu odbywają się Drogi Krzyżowe na wzór ostatniej wędrówki Jezusa na Golgotę.
Wieczorem rozpoczyna się Liturgia Męki Pańskiej,w trakcie której następuje adoracja krzyża a po niej złożenie Sakramentu do Grobu. Następnie, do późnych godzin nocnych, odbywa się czuwanie przy Grobie.W Wielki Piątek odsłaniane są w świątyniach zaimprowizowane Groby Chrystusa, a w niektórych odbywają się dodatkowo widowiska pasyjne (odtworzenie ostatnich godzin Jezusa Chrystusa).
W Wielki Piątek wszystkich wiernych obowiązuje ścisły post, w tym dniu, podobnie jak w Wielką Sobotę, nie odprawia się Mszy Świętej.
 

 
WIELKI CZWARTEK
To ostatni czwartek przed Wielkanocą, piąty dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie. Jednocześnie, jest to pierwszy dzień Triduum Paschalnego.
Czwartek to dzień Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus zapowiada zdradę Judasza,, Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu <uczniami>. A gdy jedli rzekł:
<< Zaprawdę powiadam wam:jeden z was Mnie zdradzi>>. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego:<<Chyba nie ja, Panie?>> On zaś odpowiedział:<< Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradził. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził>>''Mt26,20-25),ustanawia sakramenty Eucharystii ,, A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc:<< Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje>>.Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, mówiąc:<< Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego.>> Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.'' (Mt 26 26-30 i Kapłaństwa oraz przepowiada zaparcie się Świętego Piotra (Mt 26 31-35). Po wieczerzy Jezus z uczniami udaje się do ogrodów Getsmani gdzie zostaje pojmany przez wysłanników Sanhedrynu (rady żydowskiej).
Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu,
a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu.
Zdrajca zaś dał im taki znak: "Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!".
Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: "Witaj Rabbi!", i pocałował Go (Mt 26 47-49)
Wielki Czwartek to święto ustanowienia przez Jezusa, podczas Ostatniej Wieczerzy, sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Rozpoczyna się on Mszą Krzyżma Świętego, podczas której święci się oleje przeznaczone do namaszczeń podczas bierzmowania,chrztu i sakramentu kapłaństwa. Wielki Czwartek kończy się Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynającą Triduum Paschalne (trzy święte dni), podczas której, odbywa się obrzęd obmycia nóg dwunastu osobom (na pamiątkę obmycia nóg uczniów przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy). Po Eucharystii najświętszy Sakrament przeniesiony zostaje do kaplicy adoracji. Do późnych godzin wieczornych odbywa się czuwanie przy Sakramencie. Po zakończeniu Mszy Wieczerzy Pańskiej zakrywa się krzyże, z kościoła wynosi się maszał, świece, obrusy.
  • awatar Gość: @Maja Naga: no! majka! nie kLnIj!
  • awatar WHITE-ANGEL: @Maja Naga: byłabym wdzięczna gdybyś nie używała takich wyrażeń. dziękuję
  • awatar WHITE-ANGEL: @gość: cieszę się, że mogłam pomóc :P
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (16) ›